Rozdział 4: Jak działa wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

2019-10-08

Nowoczesna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja gwarantuje stałą wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniach na świeże powietrze zewnętrzne. To chyba można ustawić włączniki czasowe pod waszą nieobecność żeby wentylacja załączała się rzadziej jak nie ma ludzi. Rozdział 4: Jak działa wentylacja mechaniczna http://www.gradient.pl/rekuperacja.html z odzyskiem ciepła? W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Podstawą redukcji strat energii pozostaje wentylacja nawiewno-wywiewna, która pozwala w kontrolowany sposób doprowadzać i odprowadzać powietrze z pomieszczeń. Stąd wentylacja mechaniczna stosowana jest w budynkach biurowych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach technologicznych i coraz częściej – w domach jednorodzinnych. Rozdział 8: Wentylacja mechaniczna czy mikrowentylacja? Jakie wymagania powinna spełniać wentylacja domu? Wentylacja wywiewna nie obejdzie się też bez nawiewników higrosterowanych, którymi będzie napływać świeże powietrze do wnętrz domu. W szczelnym domu wentylacja grawitacyjna (inaczej tradycyjna) nie sprawdza się. Wentylacja mechaniczna w budownictwie wielorodzinnym to porażka. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa. Najprawdopodobniej jest to wentylacja grawitacyjna, co oznacza, że zmianę musisz ująć w papierach oraz wpisać ją do książki budowy. Wentylacja grawitacyjna z uwagi na prostotę nie wymaga dużych nakładów finansowych, w porównaniu do wentylacji mechanicznej jest łatwiejsza w wykonaniu (wymaga zastosowania kanałów wywiewnych). W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. To ogromne straty ciepła: wentylacja grawitacyjna to minimum 30% strat ciepła w budynku! Rekuperacja, czyli energooszczędna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest idealnym rozwiązaniem dla domu budowanego w obecnych czasach, gdzie stosowane technologie są ciepłe i szczelne! Wentylacja grawitacyjna, choć nie generuje kosztów eksploatacyjnych – generuje koszt związany z ogrzewaniem budynku. Ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego równoważą się, stąd pełna nazwa rekuperacji to zrównoważona wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.