Fotogrametria narodziła się jako metoda zdalnego pomiaru geometrii obiektu ze

2020-11-16

Często określana jako: fotogrametria bliskiego zasięgu, naziemna, lotnicza. Najogólniej rzecz ujmując fotogrametria to wykonywanie pomiarów na podstawie zarejestrowanych obrazów. Najogólniej rzecz ujmując fotogrametria to wykonywanie pomiarów na podstawie zarejestrowanych obrazów. Wraz z rozwojem skaningu laserowego 3D fotogrametria https://glesum.com.pl/uslugi/fotografia-lotnicza-i-fotogrametria/ stosowana jest bardziej w opracowaniach w których potrzebne jest dokładne i precyzyjne udokumentowanie koloru. Fotogrametria narodziła się jako metoda zdalnego pomiaru geometrii obiektu ze zdjęć.