Wskutek tego osuszenie ściany, pomalowane farbą klejową zostały zaatakowane przez

2020-08-21

Takie osuszenie terenu pod budynkiem jest rzadko możliwe, a jeśli już to przeważnie kosztowne i trudne w realizacji. Metoda ta zapewnia nie tylko całkowitą redukcję wilgoci kapilarnej na nieograniczony czas, ale i eliminuje wytworzone gazy. Oznacza to nie tylko redukcję wilgoci w powietrzu, ale i w ścianach. Wskutek tego osuszenie ściany http://totaldry.pl/osuszanie/osuszanie-scian/, pomalowane farbą klejową zostały zaatakowane przez grzyby pleśniowe. Można również zaobserwować pojawienie się grzybów oraz pleśni, pęcznienie ścian, a nawet i pęknięcia. Osuszanie inwazyjne podcinanie murów budynku, iniekcja grawitacyjna, iniekcja ciśnieniowa, termoiniekcja, elektroiniekcja, iniekcja krystaliczna. Problem wilgoci kapilarnej nadal pozostaje. Obecnie częściej poleca się inną metodę inwazyjną, która likwiduje problem wilgoci, czyli iniekcję. Osuszanie budynków polega na usunięciu aktualnego nadmiaru wilgoci ze ścian, a także w zależności od metody, może się wiązać z całkowitą eliminacją problemu, również w przyszłości. Osuszanie gorącym powietrzem polega na wykorzystaniu urządzeń nagrzewających pomieszczenie w budynku, które mają usunąć z niego nadmiar wilgoci poprzez parowanie.