Przed eksploatacją Zbiornik na gaz płynny jest urządzeniem ciśnieniowym i

2020-11-18

Zbiornik na gaz płynny wymaga stałych czynności dozorowych, których częstotliwość jest określana przepisami. Zbiornik osobiście przez nas montowany ! Umieść zbiornik w imadle lub użyć innej metody w celu unieruchomienia. Wokół płyty należy wykonać otok z bednarki i w dwóch miejscach podłączyć do niego zbiornik. Przed eksploatacją Zbiornik na gaz http://eko-gaz.pl/zbiorniki-na-gaz/ płynny jest urządzeniem ciśnieniowym i podlega dozorowi technicznemu. Najlepiej jest zasypać zbiornik piaskiem. Jednakże, jeśli nie ma zbiornika urządzenie ochrony OPD przepełnienia lub wyposażony zawór napełniający, zbiornik jest bezużyteczny i nie przejść kontroli, bez względu na stan cysterny.