Nawierzchnia ekologiczna z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca

2020-12-13

Nawierzchnia na obiektach: asfalt twardolany oraz. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Nawierzchnia wykonana z udziałem kompozytu gumowo-asfaltowego jest zdecydowanie trwalsza od tradycyjnej, co pozwala na jej dłuższą eksploatację. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 1 D-05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Nawierzchnia ekologiczna http://hanzaway.pl/ekologiczne-nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca. Dodaje, że nawierzchnia z dodatkiem granulatu gumowego jest dwukrotnie droższa niż ze zwykłym asfaltem. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2 D-05.