Diagnozę raka jelita grubego przyśpieszy test fob na obecność krwi

2020-07-14

Szybki test do wykrywania krwi utajonej w kale, nie wymaga zachowania specjalnej diety. Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zużyty test usuwać jak każdy inny odpad domowy. Test na krew utajoną w kale jest przede wszystkim badaniem przesiewowym w kierun. Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia. Diagnozę raka jelita grubego przyśpieszy test fob https://medmess.pl/testy-diagnostyczne/5064-test-fob-diaquick-kasetowy-25-szt.html na obecność krwi utajonej w kale, dostępny w aptekach. Opakowanie FOB Test należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Test jest specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej, dlatego nie musimy stosować przed badaniem żadnej diety. Jeśli nie zdążyliśmy tego zrobić i upłynęło więcej niż 10 minut, test należy powtórzyć. Test do wykrywania krwi utajonej w kale pozwala na wykrycie hemoglobiny ludzkiej, a jego wykonywanie raz w roku jest ważne w profilaktyce raka jelita grubego u osób. Po odczytaniu wyniku, test i pusty pojemnik wyrzuć do domowych śmieci. Test na krew utajoną w kale to jedno z najdoskonalszych narzędzi w profilaktyce zachorowań na nowotwory jelita grubego.